Factorydesign
  Håndbok for frivillige.  Denne håndboka omfatter de ulike sidene ved oppstart og gjennomføring av aktiviteter for og sammen med barn og unge i mottak.

Redd Barna, Barn og unge i mottak

  Håndbok for frivillige.  Denne håndboka omfatter de ulike sidene ved oppstart og gjennomføring av aktiviteter for og sammen med barn og unge i mottak.

Håndbok for frivillige. Denne håndboka omfatter de ulike sidene ved oppstart og gjennomføring av aktiviteter for og sammen med barn og unge i mottak.

 Vi ønsker at den skal være et nyttig redskap for, og at håndboka skal gi nødvendig innsikt i situasjonen til asylsøkende barn i Norge.

Vi ønsker at den skal være et nyttig redskap for, og at håndboka skal gi nødvendig innsikt i situasjonen til asylsøkende barn i Norge.

 Hånboka er laget som ringperm for lett å kunne legge inn oppdateringer.

Hånboka er laget som ringperm for lett å kunne legge inn oppdateringer.

 Design: Kai Holmen, Foto: Karin Beate Nøsterud og Christine Hope

Design: Kai Holmen, Foto: Karin Beate Nøsterud og Christine Hope

forside_korspåhalsen2016-6.jpg
forside_korspåhalsen2016-7.jpg