Factorydesign
 Røde Kors leksehjelp gir elevene bistand med skolearbeidet etter skoletid.  Design og produksjon: Kai Holmen Foto:  Kai Holmen

Røde Kors, Informasjonsmateriell for Leksehjelpen

 Røde Kors leksehjelp gir elevene bistand med skolearbeidet etter skoletid.  Design og produksjon: Kai Holmen Foto:  Kai Holmen

Røde Kors leksehjelp gir elevene bistand med skolearbeidet etter skoletid.

Design og produksjon: Kai Holmen
Foto: Kai Holmen

 Røde Kors leksehjelp skal være en møteplass der frivillige leksehjelpere legger til rette for mestring, motivasjon og et godt læringsmiljø. På leksehjelpen møter elevenevoksne med fagkunnskap og erfaring.

Røde Kors leksehjelp skal være en møteplass der frivillige leksehjelpere legger til rette for mestring, motivasjon og et godt læringsmiljø. På leksehjelpen møter elevenevoksne med fagkunnskap og erfaring.

leksehjelp_brosjyrer.jpg